B3. Bánh mì đậu hủ

55.00 kr.

Sandwich med stegte tofu (Tofu sandwich )