D1. Cơm Việt sinh tố đặc biệt (thơm, xoài, nước cam, nước cốt dừa)

45.00 kr.

Com Viet special: ananas, mango, appelsinsaft og kokosmælk (Com Viet special smoothies: ananas, mango, orange juice & coconut milk)